Tuân Lệnh Allah Là Hạnh Phúc Thực Thụ

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tuân Lệnh Allah Là Hạnh Phúc Thực Thụ: Đây là bài thuyết giảng diễn giải niềm hạnh phúc mà con người đang tìm kiếm chính là niềm hạnh phúc trường tồn không tiêu tan chứ nhà cửa, tiền tài, danh vọng, con cái, tuổi thọ, sắc đẹp. . . bởi tất cả rồi sẽ trở thành dĩ vãng. Niềm hạnh phúc chỉ tìm được trong việc phục tùng Đấng Tạo Hóa.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: