Các Phép Mầu Của Nabi

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Các Phép Mầu Của Nabi: Trong bài thuyết giảng ngắn nói về vài phép mầu mà Allah đã ban cho Nabi – cầu xin bình an và phúc lành cho Người – như mặt trăng chẻ làm đôi, nước chảy ra từ các ngón tay . . .

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này