Những Giây Phút Cuối Đời Của Rasul (Phần 1)

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Những Giây Phút Cuối Đời Của Rasul (phần 1): Bài thuyết giảng kể chi tiết về cuộc sống cuối đời của Rasul - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: