Việc Hành Đạo Được Allah Yêu Thích Nhất

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Việc Hành Đạo Được Allah Yêu Thích Nhất: Bài thuyết giảng phân tích về việc hành đạo được Allah yêu thương nhất và đó chính là sự nhịn chay.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi