Điểm Hẹn Nơi Thiên Đàng

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Điểm Hẹn Nơi Thiên Đàng: Bài thuyết giảng được chuyển ngữ từ từ bài thuyết giảng Audio của Sheikh Khaalid bin Muhammad Al-Raashid, Sheikh nói: “Trong bài thuyết giảng sẽ phân tích xoay quanh năm phần sau đây:
- Phần một: Nêu và giải thích ý nghĩa một số câu Kinh nói về thiên đàng.
- Phần hai: Về một vài thông tin của những người đam mê thiên đàng.
- Phần ba: Cuộc hẹn nơi thiên đàng vĩnh cữu.
- Phần bốn: Công sức bỏ ra ít nhưng thành quả thì vĩ đại.
- Phần năm: Con đường đưa lối đến thiên đàng.”

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này