Phụ nữ Islam và phụ nữ Do Thái giáo – Thiên Chúa giáo: chuyện hoang đường và sự thật

Giới thiệu chung

Trong quyển sách là sự so sánh thực hư về hình ảnh người phụ nữ giữa ba tôn Islam, Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, cả ba tôn giáo tôn giáo nào tôn trọng phụ nữ hơn và cho cô ta những gì đáng lẽ ra cô ta xứng đáng được hưởng, qua những khía cạnh sau: lỗi của Eve, thừa kế tội từ bà Eve, con gái đáng hổ thẹn, sự giáo dục phụ nữ, phụ nữ không trong sạch, làm chứng, ngoại tình, lời thề, tài sản của vợ, ly dị, người mẹ, quyền thừa kế của phụ nữ, cảnh khó khăn của bà góa, chế độ đa thê, khăn trùm đầu.
Dịch Thuật : Mieu Abbas và Fatihah Tran

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này