Tổ Chức Tiệc Tùng & Ca Hát Vào Đêm Cuối Của Tháng Sha’baan

Giới thiệu chung

Hỏi: Có một số gia đình đã tập hợp lại vào đêm cuối cùng của tháng Sha’baa (tháng 8 lịch Islam) để ăn uống, trong đêm này có một số vị lớn tuổi cũng tham gia họ ca hát trong buổi tiệc này, vậy giáo lý ra sao về việc làm của họ ?

Download
Thông tin phản hồi