Tổ Chức Tiệc Tùng & Ca Hát Vào Đêm Cuối Của Tháng Sha’baan

Giới thiệu chung

Hỏi: Có một số gia đình đã tập hợp lại vào đêm cuối cùng của tháng Sha’baa (tháng 8 lịch Islam) để ăn uống, trong đêm này có một số vị lớn tuổi cũng tham gia họ ca hát trong buổi tiệc này, vậy giáo lý ra sao về việc làm của họ ?

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Tổ Chức Tiệc Tùng & Ca Hát Vào Đêm Cuối Của Tháng Sha'baan

  }الاجتماع للطعام مع أهازيج في آخر يوم من شعبان {

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Tác giả:

  Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen

  Dịch Thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  }الاجتماع للطعام مع أهازيج في آخر يوم من شعبان {

  ((باللغة الفيتنامية))

  تأليف: محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

  ­­­­­­

  Hỏi: Có một số gia đình đã tập hợp lại vào đêm cuối cùng của tháng Sha'baa (tháng 8 lịch Islam) để ăn uống, trong đêm này có một số vị lớn tuổi cũng tham gia họ ca hát trong buổi tiệc này, vậy giáo lý ra sao về việc làm của họ ?

  Đáp: Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen đáp:

  Tôi thấy điều này nghiên về việc làm Bid-a'h nhiều hơn, hành động này bị cấm làm nhiều hơn là cho phép bởi họ tổ chức như ngày tết tức tổ chức vào mỗi năm vào tháng này còn nếu vài năm làm một lần thì không sao.

  Tóm lại: chúng ta bị cấm làm việc làm này. Hết

  Allah am tường tinh thông tất cả.

  Giải đáp: Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen

  Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa