Thuốc Lá Là Makruh Hay Là Haram ?

Giới thiệu chung

Thuốc Lá Là Makruh Hay Là Haram ?: Bài viết trả lời thắc mắc rằng thuốc lá có thật sự là bị nghiêm cấm theo luật Islam không, cùng với dẫn chứng cụ thể từ Qur’an, từ Sunnah, từ y học.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này