Gadday al khourane khamleko ak ay mandargam ak ay misibame

Wakhtânekatebi : Ibrahim Khali Lô

Mélokâne bi

Nekenathi lreallane moy gadday ak khaourane ak ay mandar gam ak ay misibame

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla