Gadday al khourane khamleko ak ay mandargam ak ay misibame

Wakhtânekatebi : Ibrahim Khali Lô

Mélokâne bi

Nekenathi lreallane moy gadday ak khaourane ak ay mandar gam ak ay misibame

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla