Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

Description

Akọsilẹ ti o sọ nipa pataki iranti Ọlọhun pẹlu awọn ẹri lati inu Alukurani ati hadiisi.

Irori re je wa logun