• LINK

    L Kikojo ati kiko awon agboye esin Islam ti o Pataki sile,eleyi ti imudogongo ati ifiko Al-ummah re je dandan si orisiri ede ti o nsemi ati pipin si awon khutubah ogota ati sise awon ohun muhunmaworan ati ti asoromagbesi fun awon agboye wonyii, ati fifon re lori ero alatagbangba internet ati ti ifuniniro titun ati awon awo CD ati eleyi ti o ba rorun ninu awon saneeli ati ilese asoromagbesi

Irori re je wa logun