Qarfah ayroh buxxoo kee teetit aban taama

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Qarfah ayroh muxxoo kee kaymadqah worsa tonnah kaat aban taamoomih warsaa kee is leh tan muxxo.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh