qarfah alsak naharsi tabna ayrot aban meqe taama -47

qarfah alsak naharsi tabna ayrot aban meqe taama -47

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee malcin hattoh darsi kinni tamah.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh