Qarfah ayroh buxxoo kee teetit aban taama

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Qarfah ayroh muxxoo kee kaymadqah worsa tonnah kaat aban taamoomih warsaa kee is leh tan muxxo.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub