Mucarramak 10haytoh Ayro^Luk Sagal Haytoh Ayro Somaanama

Ux weeloosiyya

tama darsi edde yaabam mucarram alsak taban haytoh ayro luk sagal haytoh ayro soomaanam faxximtaamat yaaba

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh