Qaashuurah Ayroh Aydaaduu Kee Soomu

Ux weeloosiyya

tama darsi edde yaabam qaashuurah ayro mucarram alsak taban hattoh ayroh aydaaduu kee tet som kinni.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh