Safar Alsa

Ux weeloosiyya

safar alsih addat tekkeh tan gaadittey safar alsi umaaneh tu aalle sinni alsa kinnim tascasse kinni tama darsi edde yaabam.
safar alsaa kee kaat iggima (jaahiliyya) saaku tama edde abulak sugte inti luk sugteeh , faxxiime sinni taamooma edde abak sugeeniih toh deedalu kinniimit yaaba darsi kinni.
safar alsat yabta duruusuk sidoc hattoh exxay iggima le mari tama alsa edde abulak sugen intiik gexxaamah kaat abak sugen faxxiime sinni taamoomi.
safar alsat yabta duruusul farey hattoh exxa :safar alsaa kee iggima le mari kaat abah yan caagiiday bidqak tani yaaba darsi.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: