shirkik tanim kee shirk fanah sinam beytaama

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Shirkit sinam qiddaamak tiik teyni fillat haanah yaniinimi umaaneh gacsiyyih akkalah , fillatah duyye haysiteh yan num umaaneh dacayrih , shirtit rade num yakke , usuk haysiteh yanim manfaq kaah mataalla , yallih farmoytih abaaro kaa elelta , tet lehyable num tet yargiqem faxximta

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub