Baqlaa kee barra ittal le cakki

Ux weeloosiyya

Barraa kee baqli ittal le cakkit yabta mucaadaray qafar afat tani.

Mu tummabul nee yanfaqeh