Siinik numuk teyni iimaan dudda lem mayakka isih faxam islamtuh yan isi toobokoytah faxeweek

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Taban kee sidoc haytoh cadiisiy Siinik numuk teyni iimaan dudda lem mayakka isih faxam islamtuh yan isi toobokoytah faxeweek iyya kinni

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh