abtol waaso kak temeete caagiida (19): yallih awliyah qaduwwi yakkeenimi

abtol waaso kak temeete caagiida (19): yallih awliyah qaduwwi yakkeenimi

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee sagal hattoh exxay yallih awliyah yan marak qaduwwi yakkeenimit yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub