abtol waaso kak temeete caagiida (64):yallih maqaaneh addat anuk umaanet bisoh iyyaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (64):yallih maqaaneh addat anuk umaanet bisoh iyyaanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk lactam kee farey hattoh exxay yalli maqaanet koo abbixak kaa taqsiyeemit yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh