abtol waaso kak temeete caagiida (63):saqat baadeeta takraanama

abtol waaso kak temeete caagiida (63):saqat baadeeta takraanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk lactam kee sidoc hattoh exxay saqat baadeeta takraanamat yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh