abtol waaso kak temeete caagiida (65):addunya yaysukumeenimi

abtol waaso kak temeete caagiida (65):addunya yaysukumeenimi

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk lactam kee konoy hattoh exxay addunyah hammih kaxxa hangi yaceenimit yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh