abtol waaso kak temeete caagiida (65):addunya yaysukumeenimi

abtol waaso kak temeete caagiida (65):addunya yaysukumeenimi

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk lactam kee konoy hattoh exxay addunyah hammih kaxxa hangi yaceenimit yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub