inti wayya heeh wohul yisbire numu -54

inti wayya heeh wohul yisbire numu -54

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee farey hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: