ellecabo buxa foocat haanama -80

ellecabo buxa foocat haanama -80

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina bacra taban hattoh darsi kinni tamah.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh