yallal kibal haysitaanama -52

yallal kibal haysitaanama -52

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee nammay hattoh darsi kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh