numma le madaarah yallal yaduureenimi

Ux weeloosiyya

tama cadiis edde yaabam towbat kinni, towbata kak iyyaanam nummaleh tan mataadarah yallal yaduureenimi abeenih yanin umaanek.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh