abtol waaso kak temeete caagiida (15): muslimtu koroosannuh dereemaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (15): muslimtu koroosannuh dereemaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee konoy hattoh exxay muslimtu koroosannuh dereemaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: