abtol waaso kak temeete caagiida (15): muslimtu koroosannuh dereemaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (15): muslimtu koroosannuh dereemaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee konoy hattoh exxay muslimtu koroosannuh dereemaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh