abtol waaso kak temeete caagiida (18): muslimiin baaxol amaanah yan korosta qidaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (18): muslimiin baaxol amaanah yan korosta qidaanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee bacar hattoh exxay amaanah muslimiin baaxol yan korosta qidaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh