kalluwallel daylah gexaanamih cukmi

Ux weeloosiyya

kalluwalle (dagar yaabisso) abta barray sheekayto kak axcuk daylah elle gexaana wagisiisak esseren essroh gacsa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: