kalluwallel daylah gexaanamih cukmi

Ux weeloosiyya

kalluwalle (dagar yaabisso) abta barray sheekayto kak axcuk daylah elle gexaana wagisiisak esseren essroh gacsa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh