Muslim qabali caraamo illa islaminnah cakki akke waytek

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Taban kee fareyhaytoh-14- cadiisiy Muslimti qabali caraamu caraamu kinniimit yaabah iyya

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub