abtol waaso kak temeete caagiida (11):cami

abtol waaso kak temeete caagiida (11):cami

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee inik hattoh exxay camit yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh