Yallah itta faysaanaah , kitab kee sunnal itta farriimaanam diini kinni

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

malcin haytoh cadiisiy: maqaane ittah faxaanah maqaanel itta faysaanam diini kinni

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh