Islaminnal tooboko yakkeenim kee muslimti muslitul lecakki

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

soddom,kee,konoyhaytoh,cadiisi arbaqiinik,tacadiis,edde,yabam,muslimti muslimtul,lecakki,tonnah,tacadiis,edde yaabam muslimtuh,yannum abu caraamah taniimi isitoo bokoytay muslimtuh yanih iyyak tonnah muslimtuh ane waanum edde.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh