Ux weeloosiyya

Kufri kee makoggita sinam baytaamak tiik teyni sheetan sinaamat abah yan waswaasiyya,kee umaaneh bilqisiyya .sheetan aadan xayloh naqboytay ken abba aadan jannatak yeyyeeqeeh raqteh tan ummatah isi qandellih gira ken culus waamih xagna cule kinni.

ku tummabul nee yanfaqeh