Kufri kee makoggita sinam beytaamak tukteyna diini kee cutukaay ayrooy alsat xikkak tat raanam

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Kufri kee makoggita sinam beytaamak tukteyna diini kee cutukaay ayrooy alsat xikkak tat raanam, yalla kee yallih farmoyta diinit xikkak tat raanam waasseh , cutuk kee ayrooy alsah xikkak usun ginol tubahaanaah dino gexsissam keeni iyyaanam islabil digossaam kinni

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub