• bicse num, Afti gacsa’abe, ammontitte loowo : 737

  Qafar afat diini deeqo abeenah yaniih, qumar bin qabdulqaziiz magiidiy jabuutik arcibah caafatal yanil tafsiiriiy, cadiis kee kalah yan duruus haa

 • butta takke qulama Qafár afa

  bicse num, amoggacsa’abe, Afti gacsa’abe, ammontitte loowo : 594

 • bicse num, Afti gacsa’abe, ammontitte loowo : 7

  Sheek Casan Ibraahiim Qafar afat diini deeqo abaah qafar ummatta elle aninnaan rikel eddeey jabuutih addal kaxxam tantifiqe kay qasirwat , Qafar afat kitooba maqnisaanaamal abak raag leeh mango kitooba kinni qafar afat korseh yanim , ceelalloh: (Cisnul muslimiiy , Usuulussalaasaay , Adduruusul muhimma liqaammatil ummaay , Sifatul cajjii kee Duruusun fissowmi ) tamah Qafar afat korse kitoobaay kalah kaatu away maqnisiyyat kak yan kitoobay gaba kak kale kal yani le.

 • Qali buuha cummad Qafár afa

  Afti gacsa’abe, ammontitte loowo : 3

Mu tummabul nee yanfaqeh