cami yaymagge num xayyoosaanamih cukmi

Ux weeloosiyya

tamah sinam cami yaymagge num cuggaasaanaah xayyoosaanam maay duddaah axcuk esseren esserol shek macammad cusen abe gacsa kinni.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub