cami yaymagge num xayyoosaanamih cukmi

Ux weeloosiyya

tamah sinam cami yaymagge num cuggaasaanaah xayyoosaanam maay duddaah axcuk esseren esserol shek macammad cusen abe gacsa kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh