fitnat lih yan numuy umam kol baahe qafuuta abaanama

Ux weeloosiyya

fitnat lih yan numuy yoo kee sinam yoysoommeh qafu axcewaam yoh maay dudda axcuk heen esseren essroh gacsa.

Mu tummabul nee yanfaqeh