abtol waaso kak temeete caagiida (24):salat amri yasqunxiyeenim kee cabaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (24):salat amri yasqunxiyeenim kee cabaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk labaatannaa kee farey hattoh exxay salat cabaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh