abtol waaso kak temeete caagiida (24):salat amri yasqunxiyeenim kee cabaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (24):salat amri yasqunxiyeenim kee cabaanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk labaatannaa kee farey hattoh exxay salat cabaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh