abtol waaso kak temeete caagiida (26):salaata mara ada abaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (26):salaata mara ada abaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk labaatannaa kee lacey hattoh exxay salat aba mara ada abaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh