abtol waaso kak temeete caagiida (52):baytem masgiid addal esseraanama

abtol waaso kak temeete caagiida (52):baytem masgiid addal esseraanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee nammay hattoh exxay kok bayteh tan ikoyta masgiid addal essertaamat yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: