abtol waaso kak temeete caagiida (52):baytem masgiid addal esseraanama

abtol waaso kak temeete caagiida (52):baytem masgiid addal esseraanama

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee nammay hattoh exxay kok bayteh tan ikoyta masgiid addal essertaamat yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh