abtol waaso kak temeete caagiida (57):dahab kee lakqo mingaala (afeena) yaaqubeenimi

abtol waaso kak temeete caagiida (57):dahab kee lakqo mingaala (afeena) yaaqubeenimi

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee malcin hattoh exxay dahab kee lakqo mingilil yaabeenimit yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub