abtol waaso kak temeete caagiida (57):dahab kee lakqo mingaala (afeena) yaaqubeenimi

abtol waaso kak temeete caagiida (57):dahab kee lakqo mingaala (afeena) yaaqubeenimi

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk kontom kee malcin hattoh exxay dahab kee lakqo mingilil yaabeenimit yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh