baacoytal yasbireenimi -40

baacoytal yasbireenimi -40

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom hattoh darsi kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh