yalli meysih tu cabaanama -55

yalli meysih tu cabaanama -55

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee konoy hattoh darsi kinni tamah.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh