ginoh racmattaah xuwawtaama -65

ginoh racmattaah xuwawtaama -65

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak lactam kee konoy hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub