Kas muda coox ayyuntal baaha taqabi

Ux weeloosiyya

Kas mudda cooxot yaaba cadiisi, kas muda coox sahdaytuu kee ummattal baaha taqabit yaaba mowduuqu.

Mu tummabul nee yanfaqeh